Afdeling 4 Limburg

**Welkom

De jaarvergadering van 25.01.2020 is verplaatst naar zaterdag 01.02.2020 
let wel op aanvang is 13.00 uur

Beste liefhebbers,

Hierbij stellen wij u op de hoogte van een open brief die wij, in overleg met de andere afdelingen hebben gestuurd aan het NPO bestuur. Zoals u kunt zien onderschrijven een aantal afdelingen deze brief, terwijl in een aantal andere afdelingen deze kwestie aan de orde is geweest ( afdeling 8) of aan de orde komt ( afdeling 3 en 11) tijdens de ALV. Ook op de website van afdeling 10 is te lezen dat de ontwikkelingen binnen de duivensport en de handelingen van het NPO bestuur kritisch worden gevolgd.

Graag willen we onze liefhebbers, maar ook in de rest van Nederland, nog eens duidelijk maken dat de afdelingen een aantal facetten van GPS2021 nog steeds omarmen en ook vinden dat we daarmee verder moeten ( en er ook mee verder gaan). Het heeft in deze fase echter geen enkel nut meer om te gaan zwarte pieten wie er nu wel of geen gelijk heeft, de situatie is helaas onwerkbaar geworden. Vanuit dat oogpunt is deze open brief dan ook tot stand gekomen en hopen we zo snel mogelijk weer met een schone lei verder te kunnen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

H Roks   Secretaris                                    J Crombach  voorzitter

Open brief aan het NPO bestuur 27 december 2019

NPO antwoord open-27.12 brief

 

Beste liefhebbers hieronder kunt u het vervolg lezen over de brief baar de NPO en tevens het verslag van de vergadering van 04.12.19:

Update van Brief baar NPO

Verslag-Overleg-afdelingen-_NPO

Beste liefhebbers,

De afdelingen hebben afgelopen woensdag 20 november een constructief overleg gehad over de toekomst van de Nederlandse duivensport. Daarbij is het functioneren van het NPO bestuur uitgebreid aan de orde gekomen. 1 van de zaken die daarbij is aangekaart is het feit dat ook dit jaar de vergaderstukken voor de Ledenraad te laat binnen zijn. Alle afdelingen achten het niet wenselijk om de ledenraad van 21 december doorgang te laten vinden. We hebben dit per mail aan het bestuur NPO duidelijk gemaakt. De gestuurde mail hebben we hieronder toegevoegd. We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment weer voldoende te hebben geïnformeerd. Klik hieronder op de brief naar de NPO.

Brief naar de NPO

Bij de meeste recente berichten staan de foto’s van de kampioenen dag of klik hieronder

Foto’s Kampioenendag 2019

Verslag Kampioenen dag  geschreven door Pie Schepers:

Afdeling Limburg kampioenen huldiging..docx

Bij deze de eindstand van het Generaal Kampioenschap van de jeugd van de Afdeling:
generaal jeugd afdeling limburg-2019

Hieronder kun u klikken om het Kampioenen boekje te bekijken.

Kampioenendag-boekje

 Hieronder staat het reis-programma van de Afdeling Limburg voor 2019

Reisprogramma 2019

Welkom op de website van de

Afdeling Limburg.

 

Op deze site kunt u allerlei zaken vinden die van belang zijn voor de duivensport in het algemeen en de afdeling Limburg in het bijzonder.
We zijn momenteel bezig met een aantal zaken m.b.t. het nieuwe seizoen die de site voor de bezoekers nog aantrekkelijker gaan maken.
Uiteraard kunt u hier weer  de lossingen en lossingstijdstippen vinden, Ook kun je weer  live de aankomsten van vluchten volgen en tevens ook live inzicht krijgen, in het verloop en de sluiting van vluchten.
In ieder geval wensen wij u weer veel plezier en informatie op onze site.

Bij laatste nieuws de dia voorstelling van de kampioenen dag van de Afdeling 

Bij het  programmaboekje en dan op reisprogramma klikken dan staat daar reisprogramma  2019 of klik hier op Reisprogramma 2019

Aan de linkerzijde onder Hoofdmenu zijn de Notulen en de Besluiten van de jaarvergadering 2018 geplaatst, de jaarvergadering is in 2020 op zaterdag 01-02-2020