Afdeling 4 Limburg

*Vervoer

Beste Verenigingen:

Klik op onderstaande link voor het opgeven van de manden en voor het invullen van het vrachtbriefje.
https://wingitafdelinglimburg.azurewebsites.net/

Met ingang van V16 Charleville moet het vrachtbriefje als volgt worden ingevuld:

in de kolom volle manden: het aantal volle manden
in de kolom restmanden: het aantal rest manden
in de kolom aantal duiven: het totaal aantal duiven
in de kolom rest doffers: het aantal duiven invullen
in de kolom rest duivinnen: het aantal duiven in vullen

Alle verenigingen hebben een handleiding ontvangen: Hieronder is deze ook nog geplaatst.  hieronder nieuwe versie

Handleiding aanmelden duiven en vrachtbriefje

Indien u de inloggegevens niet meer weet, bel dan met Frans Wauthlé 06-10391861