Afdeling 4 Limburg

*Generaal-Kampioenschap

Eindstand Generaal per Sens 12.09.2020:

Eindstand-generaal-kampioenschap

Hier komt straks de tussenstand te staan:

Generaal Kampioenschap gecombineerd aan- en onaangewezen 2020.

Voor dit kampioenschap tellen alle provinciale wedvluchten m.u.v.
de sluitingsvlucht Sezanne.

Over dit kampioenschap hoeft geen opgave te worden gedaan, e.e.a.
wordt automatisch bijgehouden via de uitslaglijsten van de
provinciale concoursen.

LET OP:
Voor het Generaal Kampioenschap wordt het volgende vastgelegd: Voor dit kampioenschap zal er 1 afvalvlucht worden opgevoerd. Dit houdt dus in dat de slechtste vlucht van de wedvluchten meetellende voor dit kampioenschap automatisch zal vervallen.

Hieronder de vluchten die meetellen voor het Generaal per categorie.

Klik hier voor het overzicht van het Generaal: Generaal-2020