Afdeling 4 Limburg

Vlieggebieden-2024**

Onderstaand de nummers van de concoursgroepen zoals die gebruikt moeten worden bij het aanleveren van de U-bestanden ten behoeve van Kampioenschap Wie heeft ze beter en voor de kampioenschappen die berekend worden uit de uitslagen van de Vlieggebieden.

Vlieggebied Afdeling Limburg