Afdeling 4 Limburg

Midfond-hok

Voor 2019 wordt de pagina binnenkort aangepast.

Midfond Kampioenschap duifkampioen 2018

Nr. Vl.nr. Wedvlucht Datum
1 12 Sens 12-05
2 14 Lorris 19-05
3 17 Lorris 02-06
4 22 Gien 16-06
5 30 Gien 30-06
6 40 Gien 15-07

Hiervan tellen alle 6 wedvluchten.   Er zijn 5 kampioenen.

De Kampioenschappen worden automatisch berekend, vluchtnummer. 12-14-17 via de uitslagen van de samenspelen en vluchtnummer. 22-30-40 via de uitslag van de Afdeling

Berekening Hokkampioenschap.
Op elke hiervoor tellende vlucht kunnen 2 scores (prijzen) behaald worden.
Van de 2 prijzen die behaald worden dient minstens 1 duif een getekende duif te zijn. Getekende duiven zijn de 2 bovenste duiven van de poulebrief. Maximaal kunnen per vlucht met 2 duiven punten behaald worden, over de hiervoor aangewezen vluchten. De puntenberekening is als volgt: 1000 punten voor de 1e prijs, vervolgens per prijs een aantal punten minder. Dit aantal wordt bepaald door het aftrekgetal (aftrekgetal is 1000 : aantal prijzen). Dus bij concours van 100 prijzen is het aftrekgetal 10 en bij 500 prijzen is het aftrekgetal 2.