Afdeling 4 Limburg

*Informatie-NPO

Nederlandse lossingen in België — Duivensportbond

NPO-update-Corona 25.03.20

Opleren van duiven in België verboden — Duivensportbond

Beste liefhebbers,

Hierbij stellen wij u op de hoogte van een open brief die wij, in overleg met de andere afdelingen hebben gestuurd aan het NPO bestuur. Zoals u kunt zien onderschrijven een aantal afdelingen deze brief, terwijl in een aantal andere afdelingen deze kwestie aan de orde is geweest ( afdeling 8) of aan de orde komt ( afdeling 3 en 11) tijdens de ALV. Ook op de website van afdeling 10 is te lezen dat de ontwikkelingen binnen de duivensport en de handelingen van het NPO bestuur kritisch worden gevolgd.

Graag willen we onze liefhebbers, maar ook in de rest van Nederland, nog eens duidelijk maken dat de afdelingen een aantal facetten van GPS2021 nog steeds omarmen en ook vinden dat we daarmee verder moeten ( en er ook mee verder gaan). Het heeft in deze fase echter geen enkel nut meer om te gaan zwarte pieten wie er nu wel of geen gelijk heeft, de situatie is helaas onwerkbaar geworden. Vanuit dat oogpunt is deze open brief dan ook tot stand gekomen en hopen we zo snel mogelijk weer met een schone lei verder te kunnen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

H Roks   Secretaris                                    J Crombach  voorzitter

Open brief aan het NPO bestuur 27 december 2019

NPO antwoord open-27.12 brief

 

Beste liefhebbers hieronder kunt u het vervolg lezen over de brief baar de NPO en tevens het verslag van de vergadering van 04.12.19:

Update van Brief baar NPO

Verslag-Overleg-afdelingen-_NPO

Beste liefhebbers,

De afdelingen hebben afgelopen woensdag 20 november een constructief overleg gehad over de toekomst van de Nederlandse duivensport. Daarbij is het functioneren van het NPO bestuur uitgebreid aan de orde gekomen. 1 van de zaken die daarbij is aangekaart is het feit dat ook dit jaar de vergaderstukken voor de Ledenraad te laat binnen zijn. Alle afdelingen achten het niet wenselijk om de ledenraad van 21 december doorgang te laten vinden. We hebben dit per mail aan het bestuur NPO duidelijk gemaakt. De gestuurde mail hebben we hieronder toegevoegd. We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment weer voldoende te hebben geïnformeerd. Klik hieronder op de brief naar de NPO.

Brief naar de NPO